Seacrest Petroleo søker
notering på Oslo Børs

With regards to the retail offering, in which shares are being offered to the public in Norway, information on this site will be in Norwegian only.

Hvordan delta i emisjonen?

Aksjer kan tegnes direkte hos tilretteleggerne.

Kort om selskapet

Integrert olje- og gasselskap med etablert produksjon og klare vekstplaner

Seacrest Petroleo ble grunnlagt i 2019 og fokuserer på videreutviklingen av modne olje- og gassfelt i Brasil. Selskapet har en diversifisert portefølje av landbaserte oljefelt og infrastruktur gjennom to kjøp fra det nasjonale oljeselskapet, Petrobras.

Det første kjøpet ble sluttført i desember 2021 Cricaré-klyngen i delstaten Espirito Santo ble overtatt. Gjennom 2022 økte selskapet produksjonen fra om lag 700 fat per dag i januar 2022 til 1 800 fat per dag i tredje kvartal 2022.

Det andre kjøpet gjelder den tilstøtende feltklyngen «Norte Capixaba», som ble signert i februar 2022 og er forventet å gjennomføres umiddelbart etter børsnoteringen. Selskapet vil da være det tredje største landbaserte olje- og gasselskapet i Brasil.

Etter gjennomføringen av Norte Capixaba-transaksjonen vil Seacrest Petroleo ha sertifiserte oljereserver på 140 millioner fat og være godt posisjonert for videre vekst. Produksjonen per tredje kvartal 2022, inklusiv Norte Capixaba, var 7 000 fat per dag.

Feltene har ikke vært en del av kjernevirksomheten og fokusområdet til Petrobras, som kun har gjennomført moderate investeringer. Det er derfor ventet å være betydelig gjenværende potensiale for å øke produksjon og utvinningsgrad.

Ved å reaktivere nedstengte brønner, forbedre vedlikehold, samt bore nye produksjonsbrønner, forventer Seacrest Petroleo å kunne øke produksjonen betydelig. Basert på estimater fra uavhengig tredjepart DeGolyer & MacNaughton forventes produksjonen å øke til om lag 23 000 fat per dag i 2025 og over 28 000 fat per dag i 2026.

Eksisterende infrastruktur sikrer god lønnsomhet

I forbindelse med kjøpene fra Petrobras overtar Seacrest Petroleo flere prosesseringsanlegg og en eksportterminal. Dette sikrer kostnadsfordeler, uavhengighet fra tredjeparter og direkte tilgang til globale markeder.

Ettersom Seacrest Petroleo benytter eksisterende infrastruktur reduseres også miljø og klimaavtrykket sammenliknet med nye felt. Det er dessuten tett samarbeid med lokalbefolkningen for å skape arbeidsplasser og utvikle lokalsamfunnet.

Eiere og ledelse med lang fartstid fra oljebransjen

Grunnleggerne av Seacrest Petroleo er investeringsselskapet Seacrest Group, som tidligere var med å etablere OKEA ASA, et suksessrikt norsk olje og gasselskap som har vært notert på Oslo Børs siden 2019.

Seacrest Petroleo har samlet en kompetent ledelse og organisasjon med lang erfaring fra olje og gassindustrien i Brasil og internasjonalt, inklusive Petrobras, Exxon, og PetroReconcavo, et av de ledende mellomstore oljeselskapene i Brasil.

Børsnoteringen vil finansiere Norte Capixaba-kjøpet

Selskapet forventer å innhente USD250 millioner i ny egenkapital i forbindelse med børsnoteringen. Sammen med en ny bankfasilitet på USD 300 millioner vil pengene fullfinansiere kjøpet av Norte Capixaba, samt arbeidskapital.

Plant

Fakta om børsnoteringen

Det offentlige tilbudet om tegning av aksjer skjer på følgende vilkår:

  • • Pris per aksje: NOK 6.00
  • • Minimum tegningsbeløp: 10 500 kroner
  • • Maksimum tegningsbeløp: 1 999 999 kroner
  • • Tegningsfrist: 21. februar kl. 16.30 for tegning av aksjer enten elektronisk eller via tegningsblankett i det fysiske prospektet. Alle tegninger må være mottatt innen fristens utløp
  • • Informasjon om endelig pris og tildeling vil være tilgjengelig 22. februar for de med tilgang til investortjenester i VPS
  • • Det er forventet at handelen av aksjene på Oslo Børs vil starte 23. februar
  • • Betalingsdato i det offentlige tilbudet er 23. Februar. Merk at pengene skal være på konto senest den 22. Februar 2023
  • • Alle datoer og tidspunkter er med forbehold om endringer

Vennligst se prospektet for fullstendig beskrivelse av alle vilkår og risikofaktorer.

Hvordan delta i emisjonen?

Aksjer kan tegnes direkte hos tilretteleggerne.

For mer informasjon, ta kontakt med tilretteleggerne

ABG Sundal CollierPareto SecuritiesSpareBank1 Markets
Spørsmål kan rettes til en av følgende servicetelefoner+47 22 01 60 00+47 22 87 87 50+47 24 14 74 70
Elektronisk tilgang til prospekt via seacrestpetroleo.com/ og følgende nettsiderwww.abgsc.comwww.paretosec.comwww.sb1markets.no
Prospekt er fysisk tilgjengelig hosABG Sundal Collier Ruseløkkveien 26
N-0251 Oslo
Norge
Pareto Securities
Dronning Mauds gt 3
N-0250 Oslo
Norge
SpareBank 1 Markets, Olav Vs gate 5
N-0161 Oslo
Norge